Vietnamese books for kids

made in usa
shipping-banner
 • canada
 • australia
 • UK
 • Russian
 • european
 • germany
 • UAE
 • brazil
Dino Lingo feedback
The language learning program that was established in 2016

Vietnamese Books For Kids

Vietnamese Books For Kids SHORT STORIES 1
 • SƯ TỬ VÀ CHUỘT
  The Lion and the Mouse
 • CON CÁO VÀ CHÙM NHO
  The Fox And The Grapes
 • RÙA VÀ THỎ
  The Tortoise And The Hare
 • CON NGỖNG VÀ NHỮNG QUẢ TRỨNG VÀNG
  The Goose With The Golden Eggs
 • KIẾN VÀ CHÂU CHẤU
  The Ant And The Grasshopper
 • CON CÔNG VÀ CON SẾU
  The Peacock And The Crane
 • CON QUẠ VÀ CON CÁO
  The Crow And The Fox
 • CẬU BÉ NÓI DỐI
  The Boy Who Cried Wolf
 • CON GẤU DẠY CON CÁO
  The Bear Teaches The Fox
 • CON CÁO VÀ CON NHÍM
  The Fox And The Hedgehog
 • CON CÒ VÀ CON CÁO
  The Stork And The Fox
 • SƯ TỬ, GẤU VÀ CÁO
  The Lion, The Bear, And The Fox
12 book bundle
$143.40 >> $99.95

FREE shipping in USA | International shipping $29.95~

Vietnamese Books For Kids SHORT STORIES 2
 • NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA GULLIVER
  Gulliver's Adventures
 • HOÀNG TỬ GẤU
  The Bear Prince
 • CÔNG CHÚA VÀ HẠT ĐẬU
  The Princess And The Pea
 • LÃO ĐÁNH CÁ VÀ MỤ VỢ
  The Fisherman And His Wife
 • CỦ CẢI KHỔNG LỒ
  The Giant Turnip Story
 • NHỮNG NHẠC SỸ BREMEN
  The Musicians Of Bremen
 • CHIẾC BÁNH KẸP CHẠY TRỐN
  The Runaway Pancake
 • BỘ QUẦN ÁO MỚI CỦA NHÀ VUA
  The King's New Clothes
 • CON GẤU VÀ HAI KẺ LỮ HÀNH
  The Bear And The Two Travelers
 • CHUỘT THÀNH PHỐ VÀ CHUỘT ĐỒNG
  The Town Mouse And The Field Mouse
 • ĐỘNG VẬT KỲ LẠ
  Crazy Animals
 • CÂU ĐỐ VUI
  Funny Questions
12 book bundle
$143.40 >> $99.95

FREE shipping in USA | International shipping $29.95~

Vietnamese Books For Kids CHILDREN'S FAVORITES
 • CON CHÓ VÀ CÁI BÓNG
  The Dog And His Reflection
 • CON THỎ VÀ CON SƯ TỬ
  The Hare And The Lion
 • KHỈ VÀ CHUỒN CHUỒN
  The Monkeys And The Dragonflies
 • CHIM SƠN CA
  The Nightingale
 • ÔNG NÔNG DÂN THIẾU KIÊN NHẪN
  The Impatient Farmer
 • CON THỎ SỢ HÃI VÀ NGÀY TẬN THẾ
  The Scared Rabbit And The End Of The World
 • CỪU MẸ, CỪU CON, SÓI VÀ THỎ
  The Sheep The Lamb The Wolf And The Rabbit
 • NGƯỜI CHĂN CỪU HIỂU TIẾNG ĐỘNG VẬT
  The Shepherd Who Understood The Language Of The Animals
 • CÂU CHUYỆN CỦA SACI
  The Story of Saci
 • VÒNG QUANH THẾ GIỚI
  Around The World
 • CÂY CỌ DẦU
  The Babylonian Tree
 • CATTARINETTA
  Cattarinetta
12 book bundle
$143.40 >> $99.95

FREE shipping in USA | International shipping $29.95~

Vietnamese Books For Kids CLASSICS
 • CÔ BÉ LỌ LEM
  Cinderella
 • NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI THÚ
  Beauty And The Beast
 • PINOCCHIO
  Pinocchio
 • CẬU BÉ JACK VÀ CÂY ĐẬU THẦN
  Jack And The Beanstalk
 • CÔ BÉ CHOÀNG KHĂN ĐỎ
  Red Riding Hood
 • BẠCH TUYẾT VÀ BẢY CHÚ LÙN
  Snow White And The Seven Dwarves
 • ALADDIN
  Aladdin
 • RAPUNZEL
  Rapunzel
 • PETER PAN
  Peter Pan
 • HANSEL VÀ GRETEL
  Hansel And Gretel
 • CÂU CHUYỆN BA CHÚ GẤU
  The Story Of The Three Bears
 • ALI BABA VÀ BỐN MƯƠI TÊN CƯỚP
  Ali Baba And The 40 Thieves
12 book bundle
$143.40 >> $99.95

FREE shipping in USA | International shipping $29.95~

Vietnamese Books For Kids LANGUAGE LEARNING
 • XIN CHÀO!
  Hello!
 • BẠN BAO NHIÊU TUỔI?
  How Old Are You?
 • MÌNH MUỐN ĂN KEM DÂU TÂY!
  I Want Strawberry Ice Cream!
 • NGÀY CỦA TÔI
  My Day
 • ĐẠI TỪ 2
  Pronouns 2
 • BẠN ĐANG LÀM GÌ?
  What Are You Doing?
 • BẠN BIẾT LÀM GÌ?
  What Can You Do?
 • ĐÓ LÀ CÁI GÌ?
  What Is That?
 • TÊN BẠN LÀ GÌ?
  What Is Your Name ?
 • BẠN TỪ ĐÂU TỚI?
  Where Are You From?
 • GOBY Ở ĐÂU?
  Where Is Doby?
 • BẠN LÀ AI?
  Who Are You?
12 book bundle
$143.40 >> $99.95

FREE shipping in USA | International shipping $29.95~

Vietnamese Books for kids 5 PACK SET
 • SƯ TỬ VÀ CHUỘT
 • CON CÁO VÀ CHÙM NHO
 • RÙA VÀ THỎ
 • CON NGỖNG VÀ NHỮNG QUẢ TRỨNG VÀNG
 • KIẾN VÀ CHÂU CHẤU
 • CON CÔNG VÀ CON SẾU
 • CON QUẠ VÀ CON CÁO
 • CẬU BÉ NÓI DỐI
 • CON GẤU DẠY CON CÁO
 • CON CÁO VÀ CON NHÍM
 • CON CÒ VÀ CON CÁO
 • SƯ TỬ, GẤU VÀ CÁO
 • NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA GULLIVER
 • HOÀNG TỬ GẤU
 • CÔNG CHÚA VÀ HẠT ĐẬU
 • LÃO ĐÁNH CÁ VÀ MỤ VỢ
 • CỦ CẢI KHỔNG LỒ
 • NHỮNG NHẠC SỸ BREMEN
 • CHIẾC BÁNH KẸP CHẠY TRỐN
 • BỘ QUẦN ÁO MỚI CỦA NHÀ VUA
 • CON GẤU VÀ HAI KẺ LỮ HÀNH
 • CHUỘT THÀNH PHỐ VÀ CHUỘT ĐỒNG
 • ĐỘNG VẬT KỲ LẠ
 • CÂU ĐỐ VUI
 • CON CHÓ VÀ CÁI BÓNG
 • CON THỎ VÀ CON SƯ TỬ
 • KHỈ VÀ CHUỒN CHUỒN
 • CHIM SƠN CA
 • ÔNG NÔNG DÂN THIẾU KIÊN NHẪN
 • CON THỎ SỢ HÃI VÀ NGÀY TẬN THẾ
 • CỪU MẸ, CỪU CON, SÓI VÀ THỎ
 • NGƯỜI CHĂN CỪU HIỂU TIẾNG ĐỘNG VẬT
 • CÂU CHUYỆN CỦA SACI
 • VÒNG QUANH THẾ GIỚI
 • CÂY CỌ DẦU
 • CATTARINETTA
 • CÔ BÉ LỌ LEM
 • NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI THÚ
 • PINOCCHIO
 • CẬU BÉ JACK VÀ CÂY ĐẬU THẦN
 • CÔ BÉ CHOÀNG KHĂN ĐỎ
 • BẠCH TUYẾT VÀ BẢY CHÚ LÙN
 • ALADDIN
 • RAPUNZEL
 • PETER PAN
 • HANSEL VÀ GRETEL
 • CÂU CHUYỆN BA CHÚ GẤU
 • ALI BABA VÀ BỐN MƯƠI TÊN CƯỚP
 • XIN CHÀO!
 • BẠN BAO NHIÊU TUỔI?
 • MÌNH MUỐN ĂN KEM DÂU TÂY!
 • NGÀY CỦA TÔI
 • ĐẠI TỪ 2
 • BẠN ĐANG LÀM GÌ?
 • BẠN BIẾT LÀM GÌ?
 • ĐÓ LÀ CÁI GÌ?
 • TÊN BẠN LÀ GÌ?
 • BẠN TỪ ĐÂU TỚI?
 • GOBY Ở ĐÂU?
 • BẠN LÀ AI?
All 60 book bundle
$597.50 >> $449.95

FREE shipping in USA | International shipping $29.95~

discount of books for kids

Read stories and folktales from Vietnam.
Non-Fiction Vietnamese books.
Leveled Vietnamese Books.
Vietnamese Language learning Books.
Over 300 titles.

Online Vietnamese Books

$99a year

 • CON GẤU VÀ HAI KẺ LỮ HÀNH
 • LÃO ĐÁNH CÁ VÀ MỤ VỢ
 • KIẾN VÀ CHÂU CHẤU
 • PINOCCHIO
 • NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI THÚ
 • The Bear and The Two Travelers
 • The Fisherman And His Wife
 • The Ant And The Grasshopper
 • Pinocchio
 • Beauty And The Beast
Learn More