Dino Lingo, site en/of "DinoLingo & amp; websites en mobiele applicaties en andere fysieke producten en diensten worden ontwikkeld, geproduceerd en geëxploiteerd door Dino Lingo, Inc.

Toegang tot en gebruik van de Service is onderworpen aan de volgende Servicevoorwaarden ("Algemene voorwaarden"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de Service, verklaart u dat u de Algemene voorwaarden inclusief eventuele toekomstige wijzigingen hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Dino Lingo kan deze Algemene voorwaarden wijzigen, bijwerken of wijzigen. Als we dit doen, geven we onder aan de Algemene voorwaarden de datum aan waarop deze voorwaarden voor het laatst zijn herzien. Als u niet akkoord gaat met naleving van deze Algemene voorwaarden, bent u niet bevoegd om de Service te gebruiken, er toegang toe te krijgen of eraan deel te nemen.

 

OMSCHRIJVING VAN DE WEBSITE EN SERVICE

De Service geeft onze leden, klanten en bezoekers toegang tot en gebruik van DinoLingo-diensten, waaronder het leren of oefenen van een taal, DinoLingo kan, naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, elk aspect bijwerken, wijzigen, opschorten, verbeteren of beëindigen. de Service, tijdelijk of permanent.

1. Lidmaatschappen

Je moet 18 jaar en ouder zijn om je aan te melden voor een lidmaatschap. Uw lidmaatschap is niet overdraagbaar. U mag uw gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord niet met iemand anders delen of iemand anders toegang geven tot de Site met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor elk gebruik van de Site dat plaatsvindt in combinatie met het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U moet redelijke inspanningen doen om uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk te houden. U dient ons op de hoogte te stellen zodra u kennis neemt van ongeoorloofd gebruik van uw lidmaatschap, gebruikersnaam of wachtwoord.

Het lidmaatschap is gebaseerd op periodieke abonnementskosten die worden vermeld op de aanmeldingspagina van de site. Uw lidmaatschap of toegang tot inhoud en delen van de site wordt opgeschort of geannuleerd als we de kosten voor uw abonnementstype niet ontvangen.

2. Betalingen

A) Plannen voor automatische verlenging: 1, 3, 6, 12 maandlidmaatschap

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de door u te betalen lidmaatschapskosten tegen het tarief worden aangeboden bij aankoop in elke maand, of 3 maanden, of 6 maanden of 1 jaar, afhankelijk van uw lidmaatschapsvoorwaarden voor toegang tot de betaalde inhoud voor een doorlopende periode.

B) Vaste plannen: aankoop van geschenken en 2-jarige lidmaatschapsovereenkomsten

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de door u te betalen lidmaatschapskosten tegen het tarief worden aangeboden bij aankoop in elke maand, of 3 maanden, of 6 maanden of 1 jaar, afhankelijk van uw lidmaatschapsvoorwaarden voor toegang tot de betaalde inhoud voor een doorlopende periode.

em> C) Annuleringen

U begrijpt dat u op elk moment uw abonnement kunt opzeggen om uw lopende lidmaatschap te beëindigen. Als u uw lidmaatschap annuleert, wordt de optie voor automatische facturering geannuleerd en wordt uw service of toegang niet stopgezet. Je kunt je abonnement op je account annuleren door op "Annuleren" te klikken.

D) Restituties

Alle klanten komen in aanmerking voor restituties. U begrijpt dat u binnen de eerste 7 dagen van elke betaling een volledige terugbetaling kunt ontvangen volgens onze 7-dagen geld-terug-garantie door de aanvraagformulier voor restitutie .

3. Beschikbaarheid en gebruik van de site

De site is meestal 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Het is echter mogelijk dat we de Site of het aanbieden van de Diensten en Inhoud van de Site moeten onderbreken of opschorten vanwege onderhoud, technische of andere redenen.

Wanneer u de Site en zijn diensten en Inhoud bezoekt en gebruikt, moet u de aanwijzingen, instructies of protocollen op de Site naleven.

We zijn verheugd dat we een breed scala aan exclusieve inhoud op de site kunnen aanbieden voor uw educatieve en leerbehoeften, waaraan we regelmatig willen bijdragen. De inhoud zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt, gewijzigd of verwijderd, naar eigen goeddunken, dus we kunnen niet garanderen dat specifieke inhoud altijd beschikbaar zal zijn op de site.

4. Rechten op Inhoud; intellectueel eigendom

Dino Lingo Inc. is de eigenaar van alle inhoud. Elk item van Content is copyright van de auteur. Wij bezitten alle ingebrachte content en alle andere rechten op de site, inclusief het ontwerp, de compilatie en het uiterlijk.

Uw lidmaatschap geeft u een recht (een herroepbare, niet-exclusieve licentie) om de Inhoud te gebruiken voor persoonlijke doeleinden . U mag Inhoud niet opnieuw verspreiden (zoals tutorials, eBooks, video's, cursussen en bronbestanden). Alle projectbestanden, spreadsheets of andere items die aan Content zijn gekoppeld, zijn opgenomen om de cursus of zelfstudie te demonstreren. U mag bestanden gebruiken, wijzigen en manipuleren voor uw eigen persoonlijke educatieve doeleinden, maar u mag de bestanden en de activa erin niet anders exploiteren of de bestanden of activa opnieuw distribueren. Als je van de inhoud houdt, vraag je vrienden dan ook om lid te worden!

U mag de procedures en technieken die worden gedemonstreerd in de Inhoud (dat wil zeggen, de kennis die u wint) vrijelijk gebruiken voor commerciële of persoonlijke doeleinden.

De handelsmerken en logo's die worden weergegeven op de Site zijn, tenzij anders vermeld, die van Dino Lingo Inc. en anderen, en u mag deze niet gebruiken zonder toestemming van de relevante eigenaar.

5. Redelijk gebruik en verboden gedrag

De inhoud is te streamen. Het is niet toegestaan ​​om inhoud naar uw computer te downloaden als onderdeel van uw lidmaatschap. Alles Maar uw lidmaatschap is onderhevig aan een beleid voor redelijk gebruik . Ons 'fair use'-beleid vereist dat uw gebruik van de Site en de Inhoud eerlijk, oprecht en redelijk moet zijn. Wij zullen onze redelijke discretie gebruiken om te beslissen of een lid heeft voldaan aan het 'fair use'-beleid. U mag geen scripts gebruiken om automatisch massa-inhoud te downloaden.

Je moet ook niet:

een. een vals e-mailadres gebruiken, zich uitgeven voor anderen of een verkeerde voorstelling geven van uw band met anderen;
b. proberen via de Site ongeautoriseerde toegang tot computersystemen of -materialen te krijgen;
c. zich bezighouden met het automatisch verzamelen van informatie van of via de Site (zoals "spidering", "screen scraping", "database scraping" of oogsten van e-mailadressen);
d. proberen de werking van de Site op enige manier te onderbreken of te wijzigen (bijvoorbeeld door massaal ongevraagde berichten, "overstromende" servers te verzenden of een virus, tijdbom, Trojaans paard, worm, cancelbot of andere computerroutine in te voeren);
e. de Site of de Content gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, die intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van derden schendt, of die frauduleus, obsceen, aanstootgevend of lasterlijk is; of
f. behalve zoals toegestaan ​​in deze Lidmaatschapsvoorwaarden, kopieert, verspreidt, verzendt, wijzigt of exploiteert u op andere wijze de Inhoud of andere gegevens of codes die via de Site beschikbaar worden gesteld.

6. Klachten over intellectueel eigendom

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en eisen dat u hetzelfde doet.

Neem contact met ons op als u van mening bent dat uw intellectuele eigendom of andere rechten worden beïnvloed door iets op de site.

Als u specifiek een op auteursrechten gebaseerde claim met betrekking tot inhoud indient, stuurt u de volgende informatie naar ons:

een. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
b. een beschrijving van de locatie van het vermeende inbreukmakende materiaal;
c. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat naar verluidt is geschonden; en
d. een verklaring van u dat u garandeert dat de informatie in uw claim juist is en dat u de auteursrechteigenaar bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het copyright op te treden.

7. Privacy

Onze informatieverzameling en gebruik van persoonlijke informatie over u wordt uiteengezet in ons Privacybeleid .

Persoonlijke gegevens die u openbaar maakt, kunnen door DinoLingo, haar agenten en aannemers worden gebruikt met betrekking tot uw lidmaatschap en de site, inclusief marketingactiviteiten voor de site.

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven als dat nodig is om te voldoen aan een wet, regelgeving of overheidsverzoek.

8. Weigering, opschorting of beëindiging van lidmaatschap

We kunnen, naar eigen goeddunken, uw lidmaatschap en toegang tot de Site onmiddellijk beperken, opschorten of beëindigen als we van mening zijn dat u deze Lidmaatschapsvoorwaarden, andere Sitevoorschriften of toepasselijke wetgeving overtreedt.

We behouden ons het recht voor om het lidmaatschap naar eigen goeddunken te weigeren (voorbeelden zijn eerdere schendingen van lidmaatschapsvoorwaarden op een van onze websites en eerdere gebruik van de "geldteruggarantie" van de site).

9. Aansprakelijkheid en disclaimer

Behalve zoals bepaald in een toepasselijke niet-uitsluitbare wet, zijn wij alleen gebonden aan de uitdrukkelijke toezeggingen gedaan in deze lidmaatschapsvoorwaarden en zijn niet gebonden aan impliciete voorwaarden.
Behalve zoals bepaald in een toepasselijke niet-uitsluitbare wet:

a. we beloven niet dat de Inhoud of uw toegang tot de Site ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, dat eventuele gebreken worden gecorrigeerd, of dat de Site of Content vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; en
b. wij doen geen beloften met betrekking tot uw toegang tot of de resultaten van uw toegang tot de Site of Inhoud in termen van correctheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

Behalve zoals bepaald in een toepasselijke niet-uitsluitbare wet, zijn wij en onze gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of vervolgschade, verlies of inkomsten of winstderving die het gevolg zijn van gebruik of toegang tot, of enig onvermogen om te gebruiken of toegang, de site.

10. Wijzigingen in lidmaatschapsvoorwaarden

We kunnen deze lidmaatschapsvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. U krijgt de mogelijkheid om uw abonnement te annuleren met een pro-rata restitutie (op basis van de resterende tijd in uw abonnement) als u de wijzigingen niet wilt accepteren. Als u zich niet op deze manier afmeldt, betekent uw voortdurende abonnement op en gebruik van de Site dat u de bijgewerkte Lidmaatschapsvoorwaarden accepteert.

11. Toepasselijke wetten

We controleren en beheren de site vanuit onze kantoren in Florida, USA. De wetten van de USA zijn van toepassing op deze lidmaatschapsvoorwaarden, en u en Dino Lingo Inc. onderwerpen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken daar.


& Nbsp;


INZENDING VAN DE INHOUD

voor bijdragers, verkopers, talenten

Als je een medewerker bent of wordt voor DinoLingo, kun je aanbieden om te creëren, schrijven, vertalen, produceren, bewerken, aanpassen, een stem laten horen, zingen, muziek maken, beeld, illustratie, video, animatie, geluidseffect, software ontwikkelen, game, website, mobiele app, zoals overeengekomen tussen u en Dino Lingo op een case-by-case basis. Afhankelijk van de richtlijnen die op de Service worden geplaatst, mag u alle taken en projecten uitvoeren volgens uw eigen planning en gebruikmakend van uw eigen faciliteiten en middelen. U erkent dat u ook een bijdrager ontvangt als vergoeding voor uw activiteiten. Elke bijdrage die u indient of heeft ingediend als donateur, is eigendom van DinoLingo, Dino Lingo Inc. u verleent ons ook een volledig volgestorte, royaltyvrije, eeuwigdurende, sublicentieerbare licentie voor het reproduceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, creëren van afgeleide werken van dergelijk Contributor-materiaal op welke manier dan ook, distribueren en anderszins gebruiken. U bent ook onderworpen aan het ondertekenen van een vrijgaveformulier bij uw akkoord voor het werk dat u aan DinoLingo verstrekt. Door ondertekening van het vrijgaveformulier gaat u ermee akkoord dat u volledig wordt betaald als u het werk volledig invult en indient en geen maandelijkse, jaarlijkse of andere vormen van betalingen, of commissies, bonussen, etc. ontvangt.