Dino Lingo, strona i/lub strony DinoLingo, aplikacje mobilne oraz inne produkty fizyczne oraz usługi są opracowywane, produkowane i obsługiwane przez Dino Lingo, Inc.

Dostęp oraz korzystanie z Usługi podlegają niniejszemu Regulaminowi świadczenia usług („Regulamin”). Wchodząc na stronę lub korzystając z jakiejkolwiek części Usługi oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszego Regulaminu, w tym wszelkich przyszłych modyfikacji.

Dino Lingo może wnieść poprawki, zaktualizować lub zmienić niniejszy Regulamin. Jeśli to zrobimy, na dole Regulaminu wskażemy datę ostatniej aktualizacji. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, nie jesteś upoważniony do korzystania, dostępu ani uczestnictwa w Usłudze.

 

OPIS STRONY I USŁUGI

Usługa pozwala naszym członkom, klientom i gościom na dostęp u korzystanie z usług DinoLingo, w tym na naukę lub ćwiczenie umiejętności językowych. DinoLingo może, wedle własnego uznania i w dowolnym czasie, aktualizować, zmieniać, zawieszać, wprowadzać ulepszenia lub zaprzestać dowolnego aspektu Usługi, tymczasowo lub na stałe.

1. Członkostwo

Aby zostać członkiem musisz mieć ukończone 18 lat. Twoje członkostwo jest niezbywalne. Nie możesz udostępniać swojej nazwy użytkownika, adresu e-mail ani hasła nikomu innego ani pozwalać nikomu innemu na dostęp do Strony przy użyciu Twojej nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde korzystanie z Witryny za pomocą jego nazwy użytkownika i hasła. Musisz podjąć uzasadnione starania, aby zachować poufność swojej nazwy użytkownika oraz hasła. Musisz powiadomić nas, gdy tylko dowiesz się o nieautoryzowanym wykorzystaniu Twojego członkostwa, nazwy użytkownika lub hasła.

Członkostwo opiera się na okresowych opłatach abonamentowych, które są wyszczególnione na stronie rejestracji. Twoje członkostwo lub dostęp do treści i obszarów witryny zostanie zawieszone lub anulowane, jeśli nie otrzymamy opłaty za wybraną subskrypcję.

2. Płatności

A)Automatycznie przedłużane plany: 1, 3, 6, 12- miesięczne członkostwo

Rozumiesz i akceptujesz, że opłaty członkowskie muszą być uiszczane przez Ciebie w wysokości oferowanej w czasie zakupu w każdym miesiącu, lub co 3 albo 6 miesięcy lub 1 rok, w zależności od warunków członkostwa, aby uzyskać dostęp do płatnych treści na czas trwania subskrypcji.

B) Stałe plany: Prezenty i 2-letnie członkostwo

Rozumiesz i akceptujesz, że zakupy upominkowe i 2-letnie plany oraz opłaty uiszczane przez Ciebie w wysokości oferowanej w czasie zakupu są niezbędne, aby uzyskać dostęp do płatnych treści. Rozumiesz, że Twój zakup upominkowy i 2-letnie członkostwo nie zostaną automatycznie odnowione i musisz dokonać ponownego zakupu oraz subskrypcji, aby kontynuować usługę.

C) Anulowanie

Rozumiesz, że możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie, aby zakończyć bieżące członkostwo. Możesz anulować swoją subskrypcję na swoim koncieklikając ”Anuluj”.

D) Zwroty

Wszystkim klientom przysługuje prawo do zwrotu. Użytkownik rozumie, że może otrzymać pełny zwrot pieniędzy w ciągu 7 dni od każdej płatności, zgodnie z naszą 7-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy, wypełniając wniosek o zwrot.

3. Dostępność i korzystanie z witryny

Witryna zazwyczaj będzie dostępna przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Możemy jednak przerwać lub zawiesić działanie Witryny, lub udostępnienie usług i zawartości Witryny z powodów związanych z jej utrzymaniem, względami technicznymi lub z innych przyczyn.

Podczas uzyskiwania dostępu do Witryny i jej usług oraz treści i korzystania z niej musisz przestrzegać wskazówek, instrukcji lub protokołów zamieszczonych na Stronie.

Cieszymy się, że możemy zaoferować na Stronie szeroki wachlarz ekskluzywnych Treści spełniających Twoje potrzeby edukacyjne i naukowe, i chcemy je regularnie powiększać. Treść będzie aktualizowana, zmieniana lub usuwana od czasu do czasu, według naszego uznania, więc nie możemy zagwarantować, że określone Treści będą zawsze dostępne na Stronie.

4. Prawa do treści; własność intelektualna

Dino Lingo Inc. jest właścicielem wszystkich treści. Każdy element treści jest chroniony prawem autorskim jego autora. Jesteśmy właścicielami każdej przesłanej Treści oraz posiadamy wszelkie inne prawa do Strony, w tym jej projektu, kompilacji i wyglądu.

Członkostwo daje użytkownikowi prawo (odwołalną, niewyłączną licencję) do wykorzystania Treści w celach osobistych. Użytkownik nie może rozpowszechniać treści (takich jak samouczki, eBooki, filmy, kursy i pliki źródłowe). Wszelkie pliki projektów, arkusze kalkulacyjne lub inne zasoby związane z Treścią są zamieszczone w celu zademonstrowania kursu lub samouczka. Możesz korzystać, modyfikować i manipulować plikami do własnych celów edukacyjnych, ale nie możesz w inny sposób wykorzystywać plików i zasobów znajdujących się na stronie, ani rozpowszechniać plików lub zasobów. Jeśli podobają Ci się te Treści, poproś znajomych, aby i oni zostali członkami!

Możesz swobodnie korzystać z metod i technik przedstawionych w Treści (czyli ze zdobytej wiedzy) w dowolnym celu komercyjnym lub osobistym.

Znaki towarowe i logo wyświetlane na Stronie są, o ile nie zaznaczono inaczej, znakami firmowymi Dino Lingo Inc. i innych, i nie wolno ich używać bez zgody odpowiedniego właściciela.

5. Dozwolony użytek i zabronione działania

Treści są przesyłane strumieniowo. Nie możesz pobierać Treści na swój komputer w ramach członkostwa. Wszystko, poza Twoim członkostwem, podlega zasadom „dozwolonego użytku”. Nasza zasada „dozwolonego użytku” wymaga, aby korzystanie z Witryny i Treści było uczciwe, szczere i uzasadnione. Wedle własnego uznania zadecydujemy o tym, czy członek zastosował się do zasad „dozwolonego użytku”. Nie wolno używać skryptów do automatycznego, masowego pobierania Treści.

Użytkownik nie może również:

a. korzystać z fałszywego adresu e-mail, udawać innych osób lub fałszować powiązania z innymi osobami;
b. próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemów komputerowych lub materiałów za pośrednictwem Witryny;
c. brać udziału w automatycznym gromadzeniu informacji z lub za pośrednictwem Witryny (takich jak korzystanie z „robotów internetowych”, „screen scraping”, „data scraping” lub zbieranie adresów e-mail);
d. próbować przerwać lub zmienić działanie Witryny w jakikolwiek sposób (na przykład poprzez wysyłanie masowych niechcianych wiadomości, „zalewanie” serwerów lub wprowadzanie wirusa, bomby zegarowej, konia trojańskiego, robaka komputerowego, agenta czyszczącego lub innej procedury komputerowej);
e. korzystać ze Strony lub Treści w sposób, który narusza obowiązujące prawo, narusza własność intelektualną osób trzecich lub inne prawa, jest oszustwem, zachowaniem obscenicznym, obraźliwym lub zniesławiającym; lub
f. z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym Regulaminie, użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać, przekazywać, modyfikować lub w inny sposób wykorzystywać Treści lub jakichkolwiek innych danych, lub kodu udostępnianego za pośrednictwem Witryny.

6. Skargi dotyczące własności intelektualnej

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i wymagamy od nich tego samego.

Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, że Twoja własność intelektualna lub inne prawa są naruszane przez jakiekolwiek treści na stronie.

Jeśli składasz roszczenie oparte na prawach autorskich dotyczące Treści, prześlij nam następujące informacje:

a. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
b. opis lokalizacji domniemanego materiału naruszającego prawo autorskie;
c. opis dzieła autorskiego, które zostało rzekomo naruszone; i
d. oświadczenie, że gwarantujesz, iż informacje podane w roszczeniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich, lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

7. Prywatność

Informacje o sposobie zbierania i wykorzystania danych osobowych użytkowników znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe, które ujawniasz, mogą być wykorzystywane przez DinoLingo, agentów i wykonawców w odniesieniu do Twojego członkostwa i Witryny, w tym do działań marketingowych na Witrynie.

Możemy ujawnić wszelkie dane osobowe niezbędne do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacji lub żądań rządu.

8. Odmowa, zawieszenie lub zakończenie członkostwa

Możemy, według naszego uznania, bezzwłocznie ograniczyć, zawiesić lub zakończyć Twoje członkostwo oraz dostęp do Witryny, jeśli uznamy, że naruszyłeś warunki niniejszego Regulaminu, inne zasady obowiązujące na stronie lub obowiązujące prawo.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy członkostwa według naszego uznania (przykłady obejmują wcześniejsze naruszenia warunków członkostwa na dowolnej z naszych stron internetowych oraz wcześniejsze wykorzystanie „Gwarancji zwrotu pieniędzy” na stronie).

9. Odpowiedzialność i zrzeczenie się odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w obowiązującym prawie niepodlegającym wykluczeniu, jesteśmy objęci jedynie wyraźnymi obietnicami zawartymi w niniejszym Regulaminie członkostwa i nie jesteśmy objęci warunkami dorozumianymi.
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w obowiązujących, nie podlegających wykluczeniu przepisach prawa:

a. nie obiecujemy, że Treści lub dostęp Użytkownika do Witryny będzie nieprzerwany lub wolny od błędów, że wszelkie wady zostaną naprawione, lub że Witryna albo Treść będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów; i
b. nie składamy żadnych obietnic dotyczących dostępu do Witryny lub Treści, lub wyników dostępu do niej w zakresie poprawności, dokładności, terminowości, kompletności, niezawodności, lub w inny sposób.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w obowiązującym prawie niepodlegającym wykluczeniu, my i związane z nami podmioty stowarzyszone nie ponosimy odpowiedzialności za pośrednie, przypadkowe, umyślne lub wtórne szkody, utratę dochodów lub zysków, które wynikają z korzystania lub dostępu, albo niemożności korzystania lub dostępu do Witryny.

10. Zmiany regulaminu członkostwa

Możemy okresowo zmieniać niniejszy Regulamin członkostwa. Otrzymasz możliwość anulowania subskrypcji z proporcjonalnym zwrotem (w oparciu o czas pozostały w subskrypcji), jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany. Jeśli nie anulujesz członkostwa, kontynuacja subskrypcji i korzystanie z Witryny będą oznaczać akceptację zaktualizowanego Regulaminu członkostwa.

11. Obowiązujące przepisy

Zarządzamy i obsługujemy Witrynę z naszych biur na Florydzie w USA. Prawa obowiązujące w Stanach Zjednoczonych regulują niniejszy Regulamin członkostwa, a Ty i Dino Lingo Inc. podlegacie jurysdykcji amerykańskich sądów.

 


PRZESYŁANIE TREŚCI

dla Współtwórców, Dostawców, Talentów

Jeśli jesteś lub zostaniesz współpracownikiem DinoLingo, możemy zaoferować Ci możliwość tworzenia, pisania, tłumaczenia, produkowania, edycji, korygowania, podkładania głosu, nagrywania piosenek, tworzenia muzyki, obrazów, ilustracji, filmów, animacji, efektów dźwiękowych, tworzenia oprogramowania, gier, stron, aplikacji mobilnej, zgodnie z indywidualnymi dla każdego przypadku ustaleniami między Tobą a Dino Lingo. Z zastrzeżeniem wszelkich wytycznych opublikowanych w Serwisie, możesz wykonywać wszystkie zadania i projekty zgodnie z własnym harmonogramem, korzystając z własnych urządzeń oraz zasobów. Przyjmujesz do wiadomości, że otrzymasz wynagrodzenie za swoje działania jako Współtwórca. Wszelkie treści, które przesyłasz lub przekazałeś jako współtwórca, są własnością DinoLingo, Dino Lingo Inc. Udzielasz nam również w pełni opłaconej, zwolnionej od tantiem, wieczystej, niewyłącznej licencji na powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych, rozpowszechnianie, i w inny sposób wykorzystywanie materiałów Współtwórcy w dowolny sposób. Po wyrażeniu zgody na pracę dla DinoLingo, musisz podpisać Formularz Zwolnienia. Podpisując Formularz Zwolnienia zgadzasz się, że otrzymasz pełne wynagrodzenie, tylko jeśli wykonasz i prześlesz całą pracę, nie otrzymasz miesięcznych, rocznych lub innych form płatności, prowizji, bonusów, itp.