Dino Lingo, hemsidan och / eller "DinoLingo & och webbplatser och mobila applikationer och andra fysiska produkter och tjänster utvecklas, produceras och drivs av Dino Lingo, Inc.

Tillgång till och användning av tjänsten omfattas av följande användarvillkor ("Villkor och Villkor"). Genom att använda eller använda någon del av tjänsten bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar att vara bunden av dessa användarvillkor, inklusive eventuella framtida ändringar.

Dino Lingo kan ändra, uppdatera eller ändra dessa användarvillkor. Om vi gör det här, kommer vi att ange längst ner i villkoren det datum då dessa villkor senast reviderades. Om du inte godkänner att följa dessa användarvillkor, har du inte behörighet att använda, få tillgång till eller delta i tjänsten.

 

BESKRIVNING AV WEBBPLATSEN OCH SERVICEN

Tjänsten tillåter våra medlemmar, kunder och besökare att komma åt och använda DinoLingo-tjänster, inklusive att lära sig eller öva ett språk, DinoLingo kan, efter eget gottfinnande och när som helst, uppdatera, ändra, avbryta, förbättra eller avbryta någon aspekt av tjänsten, tillfälligt eller permanent.

1. Medlemskap

Du måste vara 18 år och äldre för att anmäla dig till ett medlemskap. Ditt medlemskap är inte överförbart. Du får inte dela ditt användarnamn, e-postadress och lösenord med någon annan eller låta någon annan komma åt webbplatsen med ditt användarnamn och lösenord. Du är ansvarig för varje användning av sajten som inträffar i samband med användningen av ditt användarnamn och lösenord. Du måste tillämpa rimliga åtgärder för att hålla ditt användarnamn och lösenord konfidentiellt. Du måste meddela oss så snart du blir medveten om obehörig användning av ditt medlemskap, användarnamn eller lösenord.

Medlemskapet är baserat på periodiska abonnemangsavgifter som anges på webbplatsens anmälningssida. Ditt medlemskap, eller tillgång till innehåll och områden på webbplatsen, kommer att avbrytas eller annulleras om vi inte erhåller avgifter för din prenumerationstyp.

2. Betalningar

A) Automatiskt förnyade prenumerationer: 1, 3, 6, 12 månaders medlemskap

Du förstår och accepterar att medlemsavgifterna betalas av dig till den kurs som erbjuds vid köpets tidpunkt varje månad, eller 3 månader, eller 6 månader eller 1 år beroende på medlemskapsvillkoren för att få tillgång till det betalade innehållet under en pågående period.

B) Fasta planer: Presentköp och 2 års medlemskap

Du förstår och accepterar att presentköp och 2 års planer och avgifter som betalas av dig till den kurs som erbjuds vid tidpunkten för köpet för att få tillgång till betalat innehåll. Du förstår att ditt presentköp och två års medlemskap inte automatiskt kommer att förnyas och du måste återköpa och registrera dig igen för att kunna fortsätta servicen.

C) Avbeställningar

Du förstår att du kan avbryta din prenumeration när som helst för att avbryta ditt pågående medlemskap. Om du avbryter ditt medlemskap kommer du att avbryta alternativet för automatisk debitering och det kommer inte att avbryta din tjänst eller åtkomst. Du kan avbryta din prenumeration på ditt konto genom att klicka på "Avbryt".

D) Återbetalningar

Alla kunder är berättigade till återbetalningar. Du förstår att du kan få full återbetalning inom de första 7 dagarna av varje betalning enligt vår 7-dagars pengarna tillbaka-garanti genom att fylla i formuläret för återbetalningsförfrågan.

3. Tillgänglighet och användning av webbplatsen

Webbplatsen är normalt tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Vi kan dock behöva avbryta eller dra tillbaka webbplatsen eller tillhandahållandet av webbplatsens tjänster och innehåll, för underhåll, av teknisk eller annan anledning.

När du når och använder webbplatsen och dess tjänster och innehåll måste du följa de anvisningar, instruktioner eller protokoll som är publicerade på webbplatsen.

Vi är glada att kunna erbjuda ett brett utbud av exklusivt innehåll på webbplatsen för dina pedagogiska och utbildningsrelaterade behov, som vi strävar efter att regelbundet uppdatera. Innehållet uppdateras, ändras eller tas bort från tid till annan, så vi kan inte garantera att ett visst innehåll alltid finns tillgängligt på webbplatsen.

4. Rättigheter till innehåll; immateriella rättigheter

Dino Lingo Inc. är ägare av allt innehåll. Varje del av innehållet är upphovsrättsskyddat till dess författare. Vi äger allt bidragit innehåll samt alla andra rättigheter på webbplatsen inklusive dess design, kompilering och utseende.

Ditt medlemskap ger dig rätt (en återkallelig, icke-exklusiv licens) för att använda innehållet för personliga ändamål. Du får inte omfördela innehåll (till exempel handledning, e-böcker, videoklipp, kurser och källfiler). Eventuella projektfiler, kalkylblad eller andra tillgångar som är associerade med innehåll ingår för att visa kursen eller handledningen. Du kan använda, modifiera och manipulera filer för dina egna personliga utbildningsändamål, men du får inte på annat sätt utnyttja filerna och tillgångarna i dem eller omfördela filerna eller tillgångarna. Om du älskar innehållet, be dina vänner att bli medlemmar också!

Du får fritt använda de förfaranden och tekniker som visas i innehållet (det vill säga den kunskap du får) för kommersiellt eller personligt syfte.

Varumärken och logotyper som visas på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Dino Lingo Inc. m.fl., och du får inte använda dessa utan den berörda ägarens godkännande.

5. Rättvis användning och förbjudet beteende

Innehållet kan streamas. Det är inte tillåtet att ladda ner innehåll till din dator som en del av ditt medlemskap. Allt förutom ditt medlemskap är föremål för en "rättvis användning"-policy. Vår policy för "rättvis användning" stipulerar att din användning av webbplatsen och innehållet måste vara rättvist, äkta och rimligt. Vi kommer att använda vårt rimliga utrymme för skönsmässig bedömning för att bestämma om en medlem har följt principen om "rättvis användning". Du får inte använda skript för att automatiskt ladda ner innehållet.

Du får inte heller:

a.. använda en falsk e-postadress, utbilda andra eller förvränga din anknytning till andra;
b. försöka få obehörig tillgång till datorsystem eller material via webbplatsen;
c. engagera dig i automatisk insamling av information från eller via webbplatsen (som "spidering", "skärmskrapning", "databasskrapning" eller skörd av e-postadresser);
d. försöka att avbryta eller ändra webbplatsens verksamhet på något sätt (till exempel genom att skicka mängder av obehöriga meddelanden, "översvämning" av servrar eller införa virus, tidsbomber, trojanska hästar, maskar, cancelbot eller annan datorrutin);
e. använda webbplatsen eller innehållet på ett sätt som bryter mot gällande lag, som bryter mot immateriella rättigheter eller andra rättigheter gentemot tredje part, det vill säga bedrägligt, obscent, stötande eller förödande eller
f. med undantag för vad som tillåts i dessa medlemsvillkor, kopiera, distribuera, överföra, modifiera eller på annat sätt utnyttja innehållet eller annan data eller kod som görs tillgänglig via webbplatsen.

6. Klagomål beträffande Immateriella rättigheter

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och kräver att du gör detsamma.

Kontakta oss om du tror att din immateriella äganderätt eller andra rättigheter påverkas av något sätt av något på webbplatsen.

Om du specifikt inlämnar ett upphovsrättsbasert krav avseende innehåll, vänligen skicka följande information till oss:

a. din adress, telefonnummer och e-postadress;
b. En beskrivning av platsen för det påstådda överträdelse materialet;
c. en beskrivning av upphovsrättsarbetet som påstås ha åsidosatts och
d. ett uttalande från dig att du garanterar att informationen i ditt krav är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller är behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

7. Integritet

Vår informationssamling och användning av personlig information om dig anges i vår integritetspolicy.

Personliga uppgifter som du beskriver kan användas av DinoLingo, dess representanter och underleverantörer i förhållande till ditt medlemskap och webbplatsen, inklusive marknadsaktiviteter för webbplatsen.

Vi kan delge eventuella personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla lagar, regler eller förfrågningar från regeringen.

8. Avslag, upphävande eller uppsägning av medlemskap

Vi kan, efter eget gottfinnande, omedelbart begränsa, avbryta eller avsluta ditt medlemskap och tillgång till sajten om vi anser dig vara i strid med dessa medlemsvillkor, andra webbplatsregler eller tillämplig lag.

Vi förbehåller oss rätten att vägra medlemskap efter eget gottfinnande (exempel inkluderar tidigare överträdelser av medlemsvillkor på någon av våra webbplatser och tidigare utnyttjande av webbplatsens "pengarna tillbaka-garanti").

9. Ansvar och ansvarsfriskrivning

Med undantag av vad som anges i en tillämplig icke uteslutbar lag är vi bundna endast av de uttryckliga löften som gjorts i dessa medlemsvillkor och är inte bundna av underförstådda villkor.
Med undantag av vad som anges i en tillämplig icke uteslutbar lag:

a. vi lovar inte att innehållet eller din tillgång till webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri, att eventuella fel kommer att rättas, eller att webbplatsen eller innehållet är fritt från virus eller andra skadliga komponenter; samt
b. Vi lämnar inga löften om din tillgång till eller resultatet av din tillgång till webbplatsen eller innehållet med avseende på korrekthet, noggrannhet, aktualitet, fullständighet, tillförlitlighet eller annat.

Med undantag av vad som föreskrivs i en tillämplig icke uteslutbar lag är vi och våra dotterbolag inte ansvariga för indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador, förluster eller intäkter eller förlust av vinst som härrör från användning eller tillgång till eller eventuell oförmåga att använda eller tillgång till webbplatsen.

10. Ändringar i medlemsvillkoren

Vi kan ändra dessa medlemsvillkor från tid till annan. Du får möjlighet att avbryta din prenumeration med en pro rata-återbetalning (baserat på återstående tid i din prenumeration) om du inte vill acceptera ändringarna. Om du inte väljer att avsluta på det här sättet, kommer din fortsatta prenumeration på och användning av sajten att accepteras av de uppdaterade medlemsvillkoren.

11. Tillämpliga lagar

Vi kontrollerar och driver webbplatsen från våra kontor i Florida, USA. Lagarna i USA reglerar dessa medlemsvillkor, och du och Dino Lingo Inc. står under domstolarnas behörighet där.

x


INLÄMNANDE AV INNEHÅLL

för bidragsgivare, säljare, talanger

Om du är eller blir en bidragare till DinoLingo kan du erbjuda att skapa, skriva, översätta, producera, redigera, justera, röstinspela, sjunga, skapa musik, bild, illustration, video, animering, ljudeffekt, utveckla programvara, spel, webbplats, mobilapp, som överenskommits mellan dig och Dino Lingo från fall till fall. Med förbehåll för eventuella riktlinjer som anges på tjänsten kan du utföra alla uppgifter och projekt enligt ditt eget schema och använda egna faciliteter och resurser. Du bekräftar att du också får ersättning för dina aktiviteter som bidragsgivare. Eventuellt bidrag som du lämnar in eller har lämnat som bidragsgivare ägs av DinoLingo, Dino Lingo Inc. Du ger oss också en full betalad royaltyfri, evig licens, licens för att reproducera, visa, utföra, modifiera, skapa derivat av, distribuera och på annat sätt använda sådant inlämnat material på något sätt. Du är också föremål för att underteckna ett frisättningsformulär när du är överens om det arbete du tillhandahåller DinoLingo. Genom att signera frisättningsformuläret godkänner du att du betalas i sin helhet endast om du färdigställer och skickar in arbetet i sin helhet, och du betalas inte månadsvis, årligen eller enligt någon annan betalningsform, provisioner, bonusar etc.