Common Welsh Phrases

close button

Bore da:

Prynhawn da:

Noswaith dda:

Nos da:

Os gwelwch yn dda:

Diolch:

Mae’n ddrwg gen i:

Esgusodwch fi:

Shw mae?:

Ble mae …?:

Nadolig Llawen:

Blwyddwyn Newydd Dda:

Penblwydd Hapus:

Dw i’n dy garu di:

Good morning

Good afternoon

Good evening

Goodnight

Please

Thanks

I’m sorry

Excuse me

How are you?

Where is…?

Merry Christmas

Happy New Year

Happy Birthday

I love you

error: